Politika privatnosti

Zakonodavni dekret br.196 od 30. Juna 2003.godine (Italijanski kod za zaštitu ličnih podataka)

Ova napomena sadrži kako Bazzara S.R.L. sajt obrađuje lične podatke identifikovanih ili prepoznatljivih korisnika koji konsultuju sajt, stupaju u interakciju sa njima i koriste online usluge.

Napomena pod članom 13 zakonodavnog akta broj 196/2003 (Italijanski kod za zaštitu ličnih podataka) se odnosi na Preporuku br. 2/2001 o obaveznim minimalnim zahtjevima za on-line prikupljanje ličnih podataka EU, usvojenu 17.maja 2001. godine od strane grupa formiranih članom 29 Direktive br. 95/46/CE.

Konkretno, ova napomena ima za cilj da pruži informacije o proceduri, trajanju i vrsti informacija koje vlasnici treba da obezbijede korisnicima kad surfuju veb stranicama, bez obzira na razloge.

Napomena je napravljena samo za Bazzara S.R.L. sajt (www.bazzara.me), a ne za inostrane sajtove, koje je moguće pregledati preko linkova.

 

Vlasnik obrade ličnih podataka

Vlasnik obrade ličnih podataka je Bazzara S.R.L., koja se nalazi u Trstu, Via Cesare Battisti 1, 34125 Trst.

Mjesto obrade podatake

Obrada podataka se obavlja u gore navedenim prostorijama, i obrađuju ih samo imenovana osoblja ili privremeni tehničari za održavanje. Podaci sa sajta ne smiju biti javno saopšteni ili šireni, osim u slučajevima predviđenim zakonom.

Lični podaci će biti korišteni samo u svrhu traženih usluga, a što je navedeno u cilju obrade, i neće biti ni na koji način otkrivena trećim licicma

Obrađeni podaci

Podaci surfovanja internetom

Sistem i softver ovog sajta pribavljaju, tokom normalnog funkcionisanja, lične podatke čiji je prenos sadržan u veb protokolima.

Ove vrste informacija se ne prikupljaju da budu povezane sa identifikacijom korisnika, ali zbog svoje prirode mogu dovesti do identifikacije korisnika, kroz proces i zajedno sa podacima od strane trećih lica.

To su podaci kao što su IP adrese ili imena domena računara povezanih na internet sajtu, URI adrese (Isti izvor identifikacije) traženih sredstava, vrijeme podnošenja zahtjeva , numeričke oznake koje ukazuju na status odgovora servera (uspješno, greška itd. ...) i ostali parametri operativnog sistema i informatičkog okruženja korisnika.

Podaci se prikupljaju samo da izvuku anonimne statističke podatke o korišćenju lokacije i da prati svoje pravo funkcionisanje, i čuvaju tokom ograničenog vremenskog perioda.

Podaci se mogu koristiti za verifikaciju odgovornosti u slučaju navodnih kompjuterskih zločina vezanih na štetu sajta.

Dobrovoljno prikupljeni podaci od strane korisnika

Izabrane i dobrovoljno poslate e-mail poruke na adrese ovog sajta, podrazumijevaju pribavljanje adrese pošiljaoca neophodnih za odgovor, i druge lične podatke prisutne u e-mailu.

Detaljni rezimei će biti obezbijeđeni na veb stranicama gdje je moguć e-mail servis.

Kolačići (Cookies)

Opšti podaci će biti namjenski prikupljeni na sajtu. Ovaj sajt ne koristi kolačiće za prenos ličnih podataka, niti c.d. kolačiće bilo koje vrste, koji su sistemi za identifikaciju korisnika.

Upotreba C.D. kolačića (koji se ne pamte trajno na računaru korisnika i nestaju kada se zatvara pretraživač) je strogo ograničena na prenos ID sesije (slučajnih brojeva koje generiše server) neophodne za bezbjedno i efikasno surfovanje sajtom.

Kolačići na ovom sajtu izbjegavaju upotrebu drugih metoda koje mogu da oštete povjerljivost korisnika i ne pristaju na pribavljanje ličnih podataka koji bi mogli da identifikuju korisnika.

Dobrovoljno obezbjeđivanje podataka

Osim što je gore navedeno o podacima veb pretraživanja, korisnik je slobodan da obezbijedi lične podatke na obrascima, koji zbog nedostaka istih može omesti pravilno rukovanje zahtjevima.

Metode obrade podataka

Lični podaci se obarđuju kompjuterskim instrumentima na ograničeno vrijeme potrebno za ispunjenje svrhe za koju su prikupljeni na prvom mjestu. Posebne mjere bezbjednosti su usvojene kako bi se spriječio njihov gubitak, nelegalna ili nepravilna upotreba i neovlašćen pristup.

Prava korisnika

Vlasnici ličnih podataka imaju pravo da znaju u svakom trenutku da li podaci postoje ili ne, njihov sadržaj i porijeklo i da provjere njihovu tačnost, traže njihovu integraciju, ažuriranje ili ispravku (član 7 zakonodavnog akta br. 196/2003).

Prema tom istom članu, korisnik ima pravo da zahtijeva da se podaci otkažu, da budu anonimni ili da blokiraju njihovo nelegalno postupanje, i da negiraju, iz opravdanih razloga, njihovu obradu.

Da bi olakšao prijem i rukovanje gore navedenih zahtjeva, savjetujemo korisnicima da ih pošalju preko bilo kojeg od sledećih načina (pismo, faks, e-mail, telefon itd...) na :

Bazzara S.R.L.

Via Cesare Battisti 1, 34125 Trst

Telefon 040-767.849

Faks 040-773.819

E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Prava predviđena članom 7 zakonodavnog akta 196/2003

 

Što se tiče obrade ličnih podataka od strane kompanije, čl. 7 priznaje sledeća prava:

1.  Zainteresovana strana ima pravo da zna o postojanju ličnih podataka o njemu/njoj, čak i kada još nije registrovana, i njihov sadržaj na sveobuhvatan način.

2. Zainteresovana strana ima pravo da dobije informacije o:

a) porijeklu ličnih podataka;

b) načinu i razlogu njihove obrade;

c) metodu koji se koristi kada su obrađeni sa elektronskih uređaja;

d) identifikaciji vlasnika, supervizora i predstavnika na osnovu člana 5, odredba 2;

e) identifikaciji pojedinaca iz grupe pojedinaca kojima se podaci mogu saopštiti ili ko bi mogao saznati više o njima kao imenovani predstavnik ili službenik Vlade.

3. Zainteresovana strana ima pravo da dobije:

a) ažuriranje, korekciju ili integraciju podataka;

b) pravo da traži da podaci budu poništeni, anonimni ili da blokira njihovo nelegalno postupanje, uključujući one koji nisu dužni da se čuvaju za potrebe za koje su prikupljeni, a onda obrađeni;

c) dokaz da su zahtjevi a) i b) ispunjeni, što se sadržaja tiče, od onih kojima su podaci saošteni, osim kada je to nemoguće ili zahtjeva napor veći nego što je pravo samo po sebi.

4. Zainteresovana strana ima pravo da odbije, u cjelosti ili djelimično:

a) obradu njegovih/njenih ličnih podataka iz opravdanih razloga, iaoko je relavantan cilju prikupljanja;

b) obradu njegovih/njenih ličnih podataka za preklame, prodaju, komercijalne i marketinško istraživačke svrhe.